VISI

Menjadi Koperasi Yang Produktif Dengan Menawarkan Nilai Produk Dan  Perkhidmatan Terbaik

MISI

Meningkatkan Dan Memanfaatkan Segala Sumber Secara Strategik

OBJEKTIF

  • Komersial
  • Membudayakan kepimpinan korporat yang cemerlang, produktif dan menerapkan nilai-nilai keusahawanan patuh syariah dalam perniagaan

 

  • Operasi
  • Memperkukuhkan sistem dan jentera operasi supaya dalan keadaan relevan serta produktif tinggi

 

  • Kewangan
  • Mencapai pertumbuhan kukuh untuk lebih berdaya tahan, berdaya saing dan efisyen

 

  • Modal Insan
  • Meningkatkan komitmen, prestasi dan potensi diri warga kerja kearah produktiviti dan kemakmuran

 

  • Anggota
  • Menghargai sokongan dan kesetiaan anggota dengan mengambil kira keperluan dan merialisasikan impian serta harapan mereka