TUJUAN PENILAIAN 

Tujuan utama Ujian penilaian pekerja dilakukan adalah untuk menilai pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi semasa menjalankan tugas di Koperasi Seri Cheeding Berhad bagi tahun 2020.

PEKERJA TERLIBAT

Semua yang terlibat dalam peruncitan

BENTUK SOALAN

Soalan adalah dalam bahasa Inggeris secara objektif

TEMPOH MASA

30 minit

PAUTAN SOALAN

Click here